Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jana Belišová PhD.

Národné projekty

* RELIROMA - Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Research of religiosity, spirituality and irreligiozity among the Roma in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ