Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Anabela Nagyová

Medzinárodné projekty

* RESIST-D - Interakcia medzi odmenou a stresom ako neurobiologický podklad odolnosti a rezistencie v duševnom zdraví a depresii: Rozsiahly translačný projekt

Reward-stress interactions as neurobiological substrate for resilience and vulnerability in mental health and depression: A translational large-scale project

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ