Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Imrich Barák, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOCÁNOVÁ, Lucia - PSENKO, Michal - BARÁK, Imrich - HALGAŠOVÁ, Nora - DRAHOVSKÁ, Hana - BUKOVSKÁ, Gabriela**. A novel phage-encoded endolysin EN534-C active against clinical strain Streptococcus agalactiae GBS. In Journal of Biotechnology, 2022, vol. 359, p. 48-58. (2021: 3.595 - IF, Q2 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0168-1656. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2022.09.016 (APVV 16-0168) Typ: ADCA
  • HOLMES, Susannah - KIRKWOOD, Henry J. - BEAN, Richard - GIEWEKEMEYER, Klaus - MARTIN, Andrew V. - BARÁK, Imrich - ABBEY, Brian** - DARMANIN, Connie**. Megahertz pulse trains enable multi-hit serial femtosecond crystallography experiments at X-ray free electron lasers. In Nature Communications, 2022, vol. 13, art. no. 4708. (2021: 17.694 - IF, Q1 - JCR, 4.846 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32434-6 Typ: ADCA
  • CHROMÍKOVÁ, Zuzana** - KALIANKOVÁ-CHOVANOVÁ, R. - TAMINDŽIJA, Dragana - BÁRTOVÁ, Barbora - RADNOVIĆ, Dragan - BERNIER-LATMANI, Rizlan - BARÁK, Imrich**. Implantation of Bacillus pseudomycoides Chromate Transporter Increases Chromate Tolerance in Bacillus subtilis. In Frontiers in Microbiology, 2022, vol. 13, art. no. 842623. (2021: 6.064 - IF, Q1 - JCR, 1.314 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-302X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.842623 (APVV-18-0104 : Asymetrické bunkové delenie počas tvorby bakteriálnej endospóry. VEGA č. 2/0001/21 : Ako bunka nájde miesto asymetrického delenia počas sporulácie Bacillus subtilis) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus