Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Teodora Savić

Po ukončení bakalárskeho štúdia psychológie v Belehrade na Fakulte médií a komunikácie Univerzity Singidunum som sa zapísala na magisterský program pedagogická psychológia, ktorý som ukončila v roku 2020 pod vedením Dobrinky Kuzmanovic, PhD. Počas magisterského štúdia som sa zúčastnila ako terénna výskumníčka na rozsiahlej štúdii zameranej na výskum nepriaznivých detských skúseností v Srbsku, vedená UNICEF. Taktiež som absolvovala ročnú klinickú stáž na Vojenskej lekárskej akadémii v Belehrade.
Začiatkom roku 2021 som sa tiež stala psychodramatickým terapeutom pod dohľadom. V roku 2021 som sa prihlásila na magisterský program kognitívnej vedy v Bratislave na Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského. V druhom ročníku tohto programu som išla na Erasmus výmenný pobyt do Ľubľany, kde zároveň píšem diplomovú prácu na tému Fenomenológia blúdenia mysle. V roku 2023 som začala svoje doktorandské štúdium na ÚVSK, SAV, kde sa budem venovať výskumu solidarity v čase krízy so zameraním na imigrantov z Ukrajiny a Blízkeho východu na Slovensku.