Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

JUDr. Ing. János Fiala-Butora

Národné projekty

Keď sú menšinové hlasy umlčané

When minority voices are silenced – VOICES

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ing. Fiala-Butora János

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ