Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/3229 3641
Fax: 037/7335 608
ORCID:
Číslo ORCID