Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Jozef Bilský PhD.

Národné projekty

* SSN IV. - Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Smatana Miloslav CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ