Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Peter Gajdoš, CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 037/7335608
Výskumné zameranie:
živočíšna ekológia, zoológia, biodiverzita, bioindikácia a ochrana prírody (živočíšna ekológia na úrovni krajiny a spoločenstiev, ochrana prírody so zameraním na Natura 2000 územia a na živočíchy uvádzané v Smernici o biotopoch na medzinárodnej úrovni)