Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Dagmar Štefunková, PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
ORCID:
Číslo ORCID