Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

MVDr. Eva Bino, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea**. Biofilm Formation in Coagulase-Negative Staphylococci from Various Animals. In European Journal of Applied Sciences, 2024, vol. 12, no. 1, pp. 317-324. ISSN 2634-9221. Dostupné na: https://doi.org/10.14738/aivp.121.16462 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADEB
  • BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea**. Biofilm-forming ability and virulence factor detection in Enterococcus hirae strains of canine origin. In Veterinarski arhiv, 2024, vol. 94, no. 5, p. 375-386. (2023: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.186 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-5480. Dostupné na: https://doi.org/10.24099//vet.arhiv.2546 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADMA
  • BINO, Eva - KOSEČKOVÁ MICENKOVÁ, Lenka - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus faecium EF412 s postbiotickým účinkom a jeho aplikácia u koní. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 24. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
  • LAUKOVÁ, Andrea** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - BINO, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FORMELOVÁ, Zuzana - ŽITŇAN, Rudolf - BELZECKI, Grzegorz - MILTKO, Renata - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Assessment of Postbiotic, Mundticin-like Substance EM 41/3 Application in Broiler Rabbits. In Applied Sciences-Basel, 2024, vol. 14, no. 12, art. no. 5059. (2023: 2.5 - IF, Q1 - JCR, 0.508 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app14125059 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Typ: ADCA
  • LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enkapsulovaný, prospešný kmeň Enterococcus durans, jeho prežívanie a stabilita v jogurtoch z ovčieho-kozieho mlieka = Encapsulated, beneficial strain Enterococcus durans, its surviving and stability in ewes-goat yoghurts. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 69-72. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
  • LAUKOVÁ, Andrea - ZÁBOLYOVÁ, Natália - BINO, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Autochtónne postbioticky aktívne kmene Lactococcus lactis, ich stabilita a prežívanie v jogurtoch z kozieho mlieka. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 28. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
  • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Application of Autochthonous Biofilm-Forming Enterococcus hirae Kr8 Strain in Relation with Enterocin M in Broiler Rabbits and Their Effect on the Rabbit Meat Quality: Risk or Protection? In Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2024, vol. 16, no. 3, p. 1076-1086. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 0.906 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1867-1306. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12602-023-10097-z (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADMA
  • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - FOCKOVÁ, Valentína - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Postbiotický potenciál prospešných kmeňov Enterococcus faecium CCM8558, CCM7419 a CCM7420, nový prístup pre zachovanie kvality králičieho mäsa. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 23. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus