Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MVDr. Eva Bino PhD.

Medzinárodné projekty

* SafeGameMeat - Zabezpečenie nezávadnosti mäsa poľovnej zveri v reťazci "z lesa po vidličku"

Safety in the Game Meat chain

Doba trvania: 29.9.2023 - 28.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ