Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrea Koblišková

Národné projekty

* Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.

Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ