Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Zdena Krnáčová, PhD.

Krajinná ekológia, environmentálna pedológia, environmentalistika (krajinnoekologické plánovanie a rozvoj, cestovný ruch – geografický aspekt, ekosystémové služby prírodných zdrojov (pôda), environmentálne plánovanie)