Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MSc. Taher Anwar Tawfik, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FAYED, Sabry** - MANSOUR, Walid - TAWFIK, Taher Anwar - SABOL, Peter - KATUNSKY, D.**. Techniques Used for Bond Strengthening of Sub-Standard Splices in Concrete: A Review Study. In Processes, 2023, vol. 11, no. 4, art. no. 1119, 23 p. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.529 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr11041119 Typ: ADCA
  • MAHMOUD, Hayam Ahmed** - TAWFIK, Taher Anwar - EL-RAZIK, Mahmoud M. Abd - FARIED, A. Serag. Mechanical and acoustic absorption properties of lightweight fly ash/ slag-based geopolymer concrete with various aggregates. In Ceramics International, 2023, vol. 49, no. 13, p. 21142-21154. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.03.244 Typ: ADCA
  • TAWFIK, Taher Anwar - PALOU, Martin T. - MOUSTAFA, Manal - EL-YAMANY, Magdy - FARIED, A. Serag - SOFI, W. H. PROPERTIES OF ENVIRONMENTAL CONCRETE THAT CONTAINS NATURAL WASTE FIBERS TO PROMOTE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES. In Non-Traditional Cement & Concrete VII : proceedings. Edited by Vlastimil Bílek, Filip Khestl, Petr Miarka, Stanislav Seitl. - Brno : Institute of Physics of Materials of the Czech Academy of Sciences, 2023, p. 160-173. ISBN 978-80-87434-09-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. International Conference Non-Traditional Cement & Concrete) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus