Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Taher Anwar Tawfik PhD.

Medzinárodné projekty

* ReBuilt - -

Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

Doba trvania: 1.4.2023 - 1.6.2026
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

* H2GEO - Nová technológia výroby vodíkových a geopolymérnych kompozitov z odpadu po ťažbe uhlia

New technology for the production of hydrogen and geopolymer composites from coal mining wasteuction from post-mining waste

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ