Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Taher Anwar Tawfik PhD.

Medzinárodné projekty

* Rebuilt - -

CE0100390« – »ReBuilt« Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

Doba trvania: 1.5.2023 -
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ