Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Taher Anwar Tawfik PhD.

Medzinárodné projekty

* ReBuilt - -

Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

Doba trvania: 1.4.2023 - 1.6.2026
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ