Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - ŠPULEROVÁ, Jana** - DOBROVODSKÁ, Marta - HALADA, Ľuboš - RANIAK, Andrej - DICK, Jan. Data collection for assessment of the natural capital at the regional level: case study of LTSER Trnava region [Údajová databáza pre hodnotenie prírodného kapitálu na regionálnej úrovni: prípadová štúdia LTSER regiónu Trnavy]. In Environmental Sciences Europe, 2024, vol. 36, article no. 65. (2023: 6 - IF, Q1 - JCR, 1.364 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2190-4715. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12302-024-00894-w (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADCA
  • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - PONDELIK, Radovan - SUROVÁ, Diana - ČERNECKÝ, Ján. The assessment of natural capital of biodiversity for pollinators [Hodnotenie prírodného kapitálu biodiverzity pre opeľovače]. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 5-23. (2023: 0.5 - IF, Q3 - JCR, 0.223 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2024.76.1.01 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADNA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus