Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Naomi Claudia Osorio Jaramillo-Kupferblum PhD.

Medzinárodné projekty

* Nevyhnutnosť Božej existencie: Božie mená a modalita

-

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Kosterec Miloš PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ