Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Otokar Grošek PhD.

Národné projekty

* Teória čísel a jej aplikácie

Number theory and its applications

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Strauch Oto DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ