Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.

samostatný vedecký pracovník IIa
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5930 7483
Výskumné zameranie:
kryštalografia proteínov, bioinformatika proteínov, štruktúra proteínov
ORCID:
Číslo ORCID