Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Viačeslav Olehovič Zabavin CSc.

Národné projekty

* Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Good Servant, Bad Master. Archaeological Evidence of the Use of Fire from the Prehistoric to Modern Period

Doba trvania: 1.1.2024 - 30.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 6.6.2022 - 5.6.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Zabavin Viačeslav Olehovič CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ