Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Vyačeslav Olehovyč Zabavin CSc.

Národné projekty

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 6.6.2022 - 5.6.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Zabavin Vyačeslav Olehovyč CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ