Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

MSc. Tetiana Kuzmina, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KÖNIGOVÁ, Alžbeta** - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOSTECKÁ, Z. - ŠIMKOVÁ, Jana - KREMEŇ, Jozef - KUZMINA, Tetiana - VÁRADY, Marián. Efficacy of a single-dose albendazole against lancet liver fluke Dicrocoelium dendriticum and liver enzymes activity in naturally infected sheep. In Experimental Parasitology, 2024, vol. 256, art. no. 108656. ISSN 0014-4894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.exppara.2023.108656 (Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách. No. 09I03-03-V01-00015 : Recovery and resilience plan fro Slovakia) Typ: ADCA
  • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - KUZMINA, Tetiana - AUSTIN, Corina J. - MATTHEWS, Jacqueline B. - LIGHTBODY, K. - PECZAK, N. - SYROTA, Yaroslav - VÁRADY, Marián. Anoplocephalosis in horses: immunological versus coprological methods and risk factor analysis. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 57. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00015 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00046 : Recovery and Resilience Plan for Slovakia. Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
  • KUZMINA, Tetiana** - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - BABJÁK, Michal - SYROTA, Yaroslav. Strongylids of domestic horses in Slovakia: species diversity and strongylid community structure. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 56. ISBN 978-80-972239-1-5. (No. 09I03-03-V01-00015 : Next generation EU through the Recovery and Resilience plan for Slovakia. No. 09I03-03-V01-00046 : Recovery and Resilience Plan for Slovakia. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus