Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. HDR. MSc. Volodimir Sarabeev PhD.

Národné projekty

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. HDR. MSc. Sarabeev Volodimir PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ