Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MSc. Olga Lisitsyna PhD.

Národné projekty

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Lisitsyna Olga PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ