Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Silvia Ďurišová

Bakalárske štúdium fyziky a magisterské štúdium astronómie a astrofyziky som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti som doktorandom na Astronomickom ústave SAV, v. v. i.