Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Viktoriia Krushevska PhD.

Národné projekty

* In2Ex - Od interagujúcich hviezd k exoplanétam

From Interacting Binaries to Exoplanets

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ