Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Maksym Fizer, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FIZER, Maksym** - FIZER, Oksana - HRYHORKA, Hanna - SLIVKA, Mikhailo - ŠORAL, Michal - DUJNIČ, Viera - KOPÁČOVÁ, Mária - PANTYO, Valerii - RUSLAN, Mariychuk. New 5-alkyl-1,2,4-triazole-3-thione surfactants with antifungal and silver nanoparticles stabilization activity. In Journal of Molecular Liquids, 2024, vol. 396, art. no. 123943. (2023: 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123943 Typ: ADCA
  • FIZER, Oksana - DUJNIČ, Viera - SIDEY, Vasyl - BAUMER, Vjacheslav - SLIVKA, Mikhailo - FIZER, Maksym**. New 2-amino-[1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-7-ium hexabromotellurates: Experimental and computational structural studies. In Journal of Molecular Structure, 2024, vol. 1295, art. no. 136632. (2023: 0.571 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-2860. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.136632 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus