Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Maksym Fizer PhD.

Národné projekty

Excelentná veda - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Fizer Maksym PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ