Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Marcela Motýľová

Národné projekty

* Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí

Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ