Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Anastasiia Luzhanytsia

Národné projekty

* Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku

History of historiography and thinking of History in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luzhanytsia Anastasiia

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ