Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Nikoleta Csicsátková PhD.

Národné projekty

* CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa 1 AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Cardiovascular protection mediated by alpha 1 AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction - identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvandová Miroslava PhD.

* CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

CARDIOvascular protection mediated by alfa1AMPK against metabolic syndrome-mediated ENdothelial Dysfunction – identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ