Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Samuel Škoviera

Národné projekty

* Multilingvizmus v cirkevnom speve

Multilingualism in Church Chant

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ruščin Peter PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ