Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Baračková

Medzinárodné projekty

* Spoznávanie minulosti v mieri

Exploring the Past in Peace

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ