Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Mravec, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • FRADERA-SOLER, Marc - MRAVEC, Jozef - SCHULZ, Alexander - TABORYSKI, Rafael - JORGENSEN, Bodil - GRACE, Olwen M.**. Revisiting an ecophysiological oddity: Hydathode-mediated foliar water uptake in Crassula species from southern Africa. In Plant, Cell and Environment, 2024, vol. 47, no. 2, pp. 460-481. (2023: 2.03 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0140-7791. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/pce.14743 Typ: ADCA
  • HELDESOVÁ, Katarína - MRAVEC, Jozef. Introducing a novel oligopeptide-based probe for homogalacturonan. In 2nd Student Conference of Plant Biology : abstract book, 22-23. February 2024. - Vienna, 2024, p. 36. Typ: GII
  • PERNIŠ, Miroslav - SALAJ, Terézia - DANCHENKO, Maksym - MRAVEC, Jozef - KLUBICOVÁ, Katarína. Somatic embryogenesis of selected conifer species. In In vitro culture of woody crops: problem solving by new approaches : the 2nd conference of Cost Action COPYTREE, 22-24 April, 2024. - Jürmala : Bulduri Technical school, 2024, p. 65. (VEGA 2/0032/22 : Vpyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhov ihličnanov) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus