Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Olha Lakhneko PhD.

Národné projekty

Olha Lakhneko, R2 – Postdoktorand

Olha Lakhneko, R2—Postdoctoral Fellow

Doba trvania: 1.8.2022 - 31.7.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lakhneko Olha PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ