Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Olha Lakhneko PhD.

Medzinárodné projekty

RECROP - Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu

Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate

Doba trvania: 4.10.2023 - 3.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lakhneko Olha PhD.


Národné projekty

Olha Lakhneko, R2 – Postdoktorand

Olha Lakhneko, R2—Postdoctoral Fellow

Doba trvania: 1.8.2022 - 31.7.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lakhneko Olha PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ