Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Margita Kovácsová

Národné projekty

* Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unraveling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Caboň Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ