Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

MVDr. Natália Zábolyová

Medzinárodné projekty

* Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD

* SafeGameMeat - Bezpečnosť (Nezávadnosť) mäsa z poľovnej zveri v reťazci tzv. "z lesa po vidličku"

Safety in the Game Meat chain

Doba trvania: 29.9.2023 - 28.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.

* MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ