Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Radoslava Krištofová

Medzinárodné projekty

* Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.

Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD

* Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD

* MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD


Národné projekty

* Biologická dostupnosť rastlinných zložiek v živočíšnom organizme

Bioavailability of plant compounds in animal organism

Doba trvania: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ