Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Csaba Tóth PhD.

Národné projekty

Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tóth Csaba PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ