Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. Svitlana Vitushkina PhD.

Národné projekty

UA-Vitushkina

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 30.6.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Vitushkina Svitlana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ