Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

V roku 1994 získala titul Mgr. v odbore archívnictvo-história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1997 absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.). Od roku 2000 krátko pôsobila v advokácii ako advokátsky koncipient. Od roku 2002 pôsobila na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Katedre teórie práva (neskôr Katedre teórie práva a ústavného práva), kde v roku 2003 získala titul JUDr., v roku 2010 titul PhD. v odbore teória štátu a práva a v roku 2016 získala titul docent v odbore teória a dejiny štátu a práva. Od roku 2020 pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre teórie práva a filozofie práva. Venuje sa teórii práva, združeniam a slobode združovania, záujmovej samospráve a histórii záujmovej samosprávy právnických povolaní.