Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Doc. Mgr. Denis Kochan PhD.

Národné projekty

SUPERSPIN - Emergentné javy a spintronika supravodičov v systémoch s redukovanou dimenziou

Superconducting spintronics and emergent phenomena in low/dimensional superconductors

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2027
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Kochan Denis PhD.

* QuaSiModo - Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí

Quantum Simulations and Modelling of Interaction Networks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gendiar Andrej PhD.

* DeQHOST - Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu

Designing quantum higher order structures

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ