Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Nora Halgašová, PhD.

1982 Ukončené štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Biochémia, udelený titul RNDr.
1982-1984 Študijný pobyt na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK
1985 Nástup do zamestnania na Ústav Molekulárnej Biológie SAV, Bratislava
1985 – 1991 Práca na Oddelení experimentálnej výroby biopreparátov ÚMB SAV
1991 – 2003 Člen výskumného tímu Prof. Ing. Jozefa Timka, DrSc.
2003 Obhájená dizertačná práca na ÚMB SAV v odbore Molekulárna biológia
2003 – 2023 Člen výskumného týmu v pracovnej skupine RNDr. Gabriely Bukovskej, CSc.