Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Podušelová

Národné projekty

* Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Tasks of Political Philosophy in the Context of Anthropocene

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ