Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing Lukáš Karaffa

Medzinárodné projekty

* ESA PECS SVK - Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.4.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.


Národné projekty

* Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ