Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Sambit Kumar Lenka

Medzinárodné projekty

* BIOTAPE - Lepidlá z obnoviteľných zdrojov pre lepiace pásky.

Bio-based pressure sensitive adhesive tape

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ