Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Roman Soóky

Medzinárodné projekty

* Human-Machine Er - Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language in the Human-Machine Era

Doba trvania: 1.10.2020 - 31.10.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.


Národné projekty

* Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Discriminatory instrumentalization of language

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ