Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Patrik Beňuš

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BEŇUŠ, Patrik. Výstavba železničnej siete medzi územím Moravy a územím Slovenska v rokoch 1918–1938. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XVIII. Editoři: David Nykodým, Dominik Šípoš, Vít Zvěřina ; recenzenti: Veronika Středová, Zdeněk Doskočil, Jaroslav Pažout, Denisa Nečasová, Jan Květina. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Historický ústav, 2023, s. 181-194. ISBN 978-80-7435-918-7. (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFA
  • BEŇUŠ, Patrik - PLIEŠOVSKÝ, Martin. Hutnícke podniky v Hnúšti a v Likieri do roku 1923 = Metallurgical enterprises in Hnúšťa and in Likier until 1923. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 33. Zostavila Tereza Bartošíková ; recenzenti Eva Belláková, Viera Dvořáková, Frederik Federmayer, Vladimír Hain, Lenka Halásová, Ľuboš Kačírek, Peter Konečný, Anton Liška, Peter Megyeši, Matúš Sládok, Ľubor Suchý. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2023, s. 143-156. ISBN 978-80-69051-02-7. (Železiarne – srdce priemyslu : odborná konferencia) Typ: AFB
  • BEŇUŠ, Patrik. Kríza v železničnej dopravnej sieti na južnom území Slovenska po roku 1938. In Moc v dejinách ľudskej spoločnosti : stretnutie mladých historikov XIII. [elektronický dokument]. Zostavovateľky: Simona Bilecová, Monika Tresova ; recenzenti: Mária Fedorčáková, Patrik Kunec, Mikuláš Jančura, Vojtěch Kessler, Peter Borza, Ondrej Podolec. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 66-77. ISBN 978-80-574-0303-6. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/MDS-0303-6-6 (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFB
  • BEŇUŠ, Patrik. GAUČÍK, Štefan. V OSÍDLACH ŠTÁTU. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti. Bratislava: VEDA, 2020, 278 s. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2024, roč. 72, č. 1, s. 184-186. ISSN 0018-2575. Recenzia na: V osídlach štátu. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti / Štefan Gaučík. - Bratislava : VEDA, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2024.72.1.8 Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus