Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Soundariya Ravi

Národné projekty

* FUCO - Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.

* Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov

Influence of microwave radiation on the structure and properties of powder functional materials

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ