Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Soundariya Ravi

Národné projekty

* FUCO - Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.

* Povrchové inžinierstvo práškových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov

Surface engineering of powder ferromagnetic particles and structure of soft magnetic composites

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ