Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lucia Černáková

Medzinárodné projekty

* FLAVOURsome - Budúcnosť rastlinnej stravy: Preklenutie medzery medzi novými bielkovinami a chutnosťou

Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ