Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Krchňák

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KODRÍKOVÁ, Rebeka - PAKANOVÁ, Zuzana** - KRCHŇÁK, Maroš - ŠEDIVÁ, Mária - ŠESTÁK, Sergej - KVĚTOŇ, Filip - BEKE, Gábor - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - NEMČOVIČ, Marek. N-Glycoprofiling of SLC35A2-CDG: Patient with a Novel Hemizygous Variant. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no.580, art. no. 11020580. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11020580 Typ: ADCA
  • KODRÍKOVÁ, Rebeka - KRCHŇÁK, Maroš - ŠALIGOVÁ, Anna - SKALICKÁ, Katarína - BRENNEROVÁ, Katarína - JANČOVÁ, Emília - ŠEBOVÁ, Claudia - NEMČOVIČ, Marek. Glykoprofilácia s35éra pacienta s de novo hemizygotným variantom SLC35A2-CDG. In 36. pracovní dny : Dědičné metabolické poruchy. - Solen, s.r.o., s. 39. ISBN 978-80-7471-449-8. (36. pracovní dny : Dědičné metabolické poruchy) Typ: AFG
  • KRCHŇÁK, Maroš - KODRÍKOVÁ, Rebeka - MATULOVÁ, Mária - NEMČOVIČ, Marek - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KATRLÍK, Jaroslav - ŠALIGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - PAKANOVÁ, Zuzana**. The Application of HPLC-FLD and NMR in the Monitoring of Therapy Efficacy in Alpha-Mannosidosis. In Frontiers in Bioscience-Landmark, 2023, vol. 28, no.2, art. no. 39. (2022: 3.1 - IF, Q3 - JCR, 0.583 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2768-6698. Dostupné na: https://doi.org/10.31083/j.fbl2802039 Typ: ADCA
  • KRCHŇÁK, Maroš - KODRÍKOVÁ, Rebeka - NEMČOVIČ, Marek - ŠALIGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - BARÁTH, Peter - MUCHA, Ján - PAKANOVÁ, Zuzana. Monitorovanie účinnosti enzýmovej substitučnej terapie alfa-manozidózy využitím HPLC-FLD. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 760 - 765. ISBN 978-80-223-5608-4. (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • PANČÍK, Filip - PAKANOVÁ, Zuzana - KODRÍKOVÁ, Rebeka - KRCHŇÁK, Maroš - KVĚTOŇ, Filip - NEMČOVIČ, Marek - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. MALDI-TOF/TOF analysis of human milk oligosaccharide present in permethylated urine samples of an infant. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 798 - 803. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • PANČÍK, Filip - PAKANOVÁ, Zuzana - KODRÍKOVÁ, Rebeka - KRCHŇÁK, Maroš - KVĚTOŇ, Filip - ŠALIGOVÁ, Anna - ŠEBOVÁ, Claudia - HLAVATÁ, Anna - JURÍČKOVÁ, Katarína - NEMČOVIČ, Marek - KOZMON, Stanislav - BARÁTH, Peter. Neinvazívny prístup k diagnostike mukopolysacharidózy IIIA. In 36. pracovní dny : Dědičné metabolické poruchy. - Solen, s.r.o., s. 48. ISBN 978-80-7471-449-8. (36. pracovní dny : Dědičné metabolické poruchy) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus